29-10-17

De bende du Brabant Wallon - Première partie

Eindelijk een doorbraak in de zaak rondom de "Bende van Nijvel". In het zuiden van ons land beter gekend als "Les tueurs du Brabant Wallon". Wat mij eerder aan een western doet denken, in plaats van aan een bende koelbloedige gangsters, die laat op de avond gingen winkelen en die onderweg naar de kassa mensen neerschoten zonder enige reden. Eerlijk gezegd ga ik ook niet zo graag gaan winkelen! En wanneer ik toch mee moet, dan wens ik ook zo snel mogelijk bediend te worden aan die verdomde kassa's. 

Je hebt zo van die winkels waarbij ik soms de indruk krijg dat ik mijn leven voor mijn eigen ogen voorbij zie flitsen. Al die kostelijke tijd die men soms verliest aan de kassa. De ene keer werkt de bancontactterminal niet, de andere keer is het een klant die plots merkt dat die nog iets is vergeten... Zoals ik deze week (ik spreek dus uit ervaring), waardoor ik iedereen liet wachten. Halverwege op weg naar huis schoot er mij nog iets te binnen dat ik vergeten was en mocht ik meteen terugkeren naar die winkel. Kortom het was een ochtend om snel te vergeten. Maar kom, crue gezegd er zijn soms van die dagen dat je voor minder met een riot gun naar de winkel wenst te gaan.

Maar wat de zaak omtrent de "Bende van Nijvel" betreft, wanneer er na meer dan 32 jaar u iemand vertelt dat er een serieuze doorbraak is, dan zou u voor minder het woord "eindelijk" willen uitroepen. Ja, eindelijk een doorbraak! Men meent eindelijk te weten wie die man is, dat door getuigen en het gerecht als de "Reus" werd omschreven. "De Reus" of ook robotfoto nummer 19. Of hoe je dat ook moet gaan noemen. Een lange magere kerel die omwille van zijn gestalte het meeste opviel bij de getuigen die het geluk hadden de bloederige overvallen te hebben overleefd.

Robotfoto nr 19.jpg

Het woord "overleefd" bleek achteraf een magere troost te zijn. Voor eender wie het ook maar effectief heeft overleefd. Je zal maar een kind zijn, die gans zijn familie zinloos vermoord ziet worden, met de onherstelbare psychische schade dat er aan gepaard gaat. Ik kan er eigenlijk hier niet dieper op ingaan. Ik kan het mij zelfs niet inbeelden hoe dat moet voelen. Al draait men er nog een dramatischer muziekje over de beelden, tijdens een reconstructie voor de één of andere televisieprogramma.

In 1985 was ik welgeteld 10 jaar oud. Even wens ik u te vragen om de "Bende van Nijvel" te vergeten. Voor heel even maar. In die tijd of gaan we zeggen in de jaren 80 was er veel meer aan de hand in ons landje. En daarmee bedoel ik dat we echt in een tijd van terreur leefden. Wie dacht dat terreur ontstaan is op 11 september 2001, heeft duidelijk niet geleefd in de jaren '80.

Er werden toen constant geldtransporten overvallen, die later voornamelijk aan de bende rond Patrick Haemers werden gelinkt. Er was toen ook een groepje communisten die overheidsgebouwen liet opblazen en die zich bekend maakten onder de noemer "C.C.C.". En nochtans in die beide gevallen vielen er zo goed als geen slachtoffers. Tot helaas op die triestige dag toen de bende Haemers bij het gebruiken van zware explosieven om een deur te forceren van een gepantserde voertuig, er twee of drie doden vielen, waaronder een vrouw die hoogzwanger was.

"Terreur" kreeg een nieuwe betekenis met de "Bende van Nijvel". En de bevolking was bang, héél bang! De daders werden maar niet gevat en ze bleven nodeloos slachtoffers maken. Wie waren die gangsters? Wat was hun motief? De geruchten staken de kop op. Volgens de ene gerucht zou het hem om rijkswachters gaan. Vandaar ook de reden waarom ze nooit werden gevat, dacht men toen. En zo ontstond het grootste wantrouwen in onze rechtssysteem, want men was er allemaal van overtuigd dat die gangster van aan de hoge top werden beschermd.

Ik ben geen speurder en ik ben geen journalist, maar ik heb zo mijn eigen idee omtrent de "waarom ze nooit werden gevat". Zeker nu met het bestuderen van alles wat we hebben kunnen zien en horen de voorbije weken. En wie slim is zoekt uit zijn eigen naar oude archiefmaterialen op het internet en zo meer. Ik ga het vertellen op mijn manier, dus hier en daar moet u niet op namen van plaatsen hopen en zo meer. Gewoon in het kort : 1981 - inbraak in een kazerne van de Rijkswacht in Etterbeek van de elite-eenheid Diane, waarbij er wapens werden gestolen. Waaronder enkele bijzondere nieuwe modellen waarvan de buitenwereld zo goed als geen weet over hadden dat die wapens bestonden. Op de koop toe had er niemand iets door dat er een inbraak werd gepleegd. Waren er medeplichtigen in deze kazerne?

Misschien niet. Men moet altijd het voordeel aan de twijfel geven. Goed dan. Waren de meeste leden van de "Bende van Nijvel" dan Rijkswachters die nog in dienst waren?! Over de zaak DeKaise wist ik niets tot op vandaag. Het jaar ontsnapt mij ook. Dekaise was een wapenhandelaar, waar de bende een overval had gepleegd om er wapens te stelen. Wie het slachtoffer is dat dood op straat lag en bedekt was met een deken, weet ik niet. Misschien wel de zaakvoeder of erger nog een willekeurige passant.

Dan is er nog die zaak omtrent een drugssmokkel dat werd onderschept. De drugs zaten verpakt in pakken vlees. Eén van de vleesverwerkende bedrijven waarvoor het vlees was bestemd, behoorde toen aan zaakvoerder en politicus Paul Vanden Boeynants. Alias V.D.B., die als je met een klare kijk vanop een afstand kijkt, toevallig later in 1989 ontvoerd werd door gangsters. Met name door Patrick Haemers en Co. Die beweerden dat V.D.B. over miljoenen beschikten op geheime rekeningen. Voor zijn vrijlating liet V.D.B. anoniem en buiten het weten van het gerecht geld overmaken via een zogenaamde Joodse vriend, die nog in het krijt stond bij V.D.B.

In een artikel las ik vandaag dat misschien ook de Diamantsector de hand boven het hoofd van de "Bende van Nijvel" hield. Wie zegt diamantsector, zegt invloedrijke mannen, die wie weet meer te zeggen hebben dan onze eigen politiekers. Waren de leden van de "Bende van Nijvel" een afgestote elite-eenheid die werden ingezet voor de trafiek van illegale wapens, diamanten en drugs?

Bij deze en tot het tegenovergestelde wordt bewezen en waarbij ik dus met een valse beschuldiging wens te veronderstellen : had V.D.B. connecties met de onderwereld? Of was hij een easy target? In een andere artikel las ik dat er ooit gedacht werd dat de "Bende van Nijvel" het land wenste te destabiliseren. Maar wie had er dan baat bij? 

Lid nummer 24.jpg

Vandaag las ik in een artikel dat wie de zaak omtrent de "Bende van Nijvel" tracht te onderzoeken nog altijd zijn leven riskeert. Werkelijk?

Wordt vervolgd...

- Sole

 

 

03:24 | Permalink | Commentaren (0) | |

De commentaren zijn gesloten.